Zarządzanie projektami informatycznymi
Prowadzenie projektów zyskało w ostatnim czasie na znaczeniu, jest to pochodna zmian wprowadzanych w firmach, większość z nich zaczęła działać w układzie projektowym. Na znaczeniu zyskała też funkcja menadżera projektu, który jest osobą odpowiedzialną za realizację i sukces lub porażkę projektu. Informatyki również nie systemów informatycznych zaczęło mieć (miało go też wcześniej, tylko nie skupiano się na tym) charakter projektowy.

Projekty są prowadzone w oparciu o elementy metodyki PRINCE2®, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i wiedzą zawartą w zbiorze PMBoK oraz metodykach adaptacyjnych Agile.
Przygotowanie projektu informatycznego
Przygotowanie projektu informatycznego to ważny element, który często traktowany jest, jako strata czasu. Osoba inwestująca w projekt najczęściej woli działania przynoszące efekty, zamiast działań, których efekt poznajemy w momencie, kiedy projekt informatyczny zmierza w niewłaściwym kierunku. Jednak w tej fazie określamy najistotniejsze elementy projektu.
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie projektami to dziedzina, której znaczenie w ostatnim czasie rośnie. Co istotniejsze, powstaje baza wiedzy zarówno teoretycznej jak i sprawdzonej w praktyce, czyli metodologia zarządzania projektami. Ile z niej możemy zastosować w konkretnym projekcie zależy od naszej decyzji, ale w razie potrzeby możemy z niej korzystać.
Wdrażanie projektów informatycznych
Wdrażanie projektów informatycznych to moment, w którym najwięcej dowiadujemy się o błędach popełnionych w trakcie planowania i realizacji projektów informatycznych. To moment, w którym porównujemy to co zaplanowaliśmy z tym co zostało wykonanie. To czego oczekiwaliśmy z tym co w rzeczywistości wdrażamy do organizacji. To też proces wprowadzania nowych rozwiązań do firmy, a to co nowe, zazwyczaj wiąże się z oporem użytkownika. Na tym etapie wywiązują się dyskusje między klientem a zleceniobiorcą co określa koniec projektu, czy to co zostało przygotowane jest tym na co się umawialiśmy.