Konsulting IT
Oferujemy usługi z zakresu doradztwa informatycznego, zarządzania projektami informatycznymi, a także usługi powiązane z prowadzeniem projektów informatycznych: analizy przedwdrożeniowej, opracowania strategii informatyzacji oraz przeprowadzania studium wykonalności wdrożenia danego rozwiązania IT. Podczas świadczenia naszych usług jesteśmy nastawieni na skuteczność i transparentność naszych działań będąc świadomi uwarunkowań rynkowych takich jak presja czasu, wskaźniki ROI (ang. Return of Investment) i wizerunek naszych Klientów.

Kluczowym punktem przed dokonaniem wdrożenia rozwiązań informatycznych jest wybór odpowiedniego systemu. Nasi specjaliści dzięki specjalistycznej wiedzy i kompetencjom zadbają o uniknięcie zagrożeń związanych z szeroko rozumianą technologią. Konsultanci dostarczą kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb, tak aby Klient nie musiał tracić czasu na poszukiwanie poszczególnych komponentów systemu informatycznego oraz martwić się o jego funkcjonalność oraz możliwość integracji i konfiguracji.
Analiza potrzeb biznesowych
O kształcie rozwiązania informatycznego i sukcesie Klienta często decyduje dobry początek. Nasza firma specjalizuje się w analizie procesów biznesowych, która polega na określeniu funkcjonalnego obszaru dla przyszłego systemu w oderwaniu od technologii. Celem analizy jest zdiagnozowanie i analiza poszczególnych procesów zachodzących w firmie i ich wymagań względem rozwiązania IT realizującego dany proces biznesowy. Finalnym efektem analizy wymagań biznesowych jest dokument opisujący wszystkie istotne potrzeby biznesowe Klienta. Na życzenie Klienta analiza może być poddana ocenie pod kątem słuszności oraz skuteczność opisanych procesów. Ocena zawierać może proponowane kierunki działań lub konkretne rozwiązania organizacyjno-strukturalne.
Studium wykonalności wdrożenia
Ofertujemy usługi przeprowadzenia studium wykonalności wdrożenia systemów informatycznych z punktu widzenia:
 • Technicznego – sprawdzenie technicznej możliwości wykonania systemy
 • Prawnego – analiza aktów prawnych
 • Organizacyjnego
 • Biznesowego – zidentyfikowanie źródeł przychodów, kalkulacja przychodów w stosunku do szacowanych kosztów
 • Analizy SWOT
 • Identyfikacji zagrożeń dla planowej realizacji projektu
 • Opracowanie strategii informatyzacji
  W wielu organizacjach nie docenia się faktu i na powodzenie przedsięwzięć informatycznych duży wpływ ma wcześniej opracowana i przyjęta strategia informatyzacji. Strategia informatyzacji organizacji stanowi podstawę i decyduje o kolejnych fazach tworzenia dedykowanych zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI) oraz wdrażania systemów powielarnych. W wielu organizacjach nadal powszechna jest opinia, że informatyzacja i wprowadzenie ZSI to skuteczny sposób modernizacji systemu informacyjnego, a w rezultacie czynnik, który w znacznej mierze decyduje o możliwościach i pozycji organizacji na rynku. W praktyce z tytułu informatyzacji nie wszystkie organizacje osiągają spodziewane efekty. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się w następujących praktykach:
 • cele informatyzacji określane są bez uprzedniego zdefiniowania misji i celów działalności (strategii gospodarczej) organizacji i zbadania jej potrzeb informacyjnych,
 • wprowadzane do systemu informatycznego rozwiązania mają doraźny i wycinkowy charakter, nie dając możliwości integracji procesów informacyjnych.