Studium wykonalności wdrożeń
Ofertujemy usługi przeprowadzenia studium wykonalności wdrożenia systemów informatycznych z punktu widzenia:
  • Technicznego – sprawdzenie technicznej możliwości wykonania systemy
  • Prawnego – analiza aktów prawnych
  • Organizacyjnego
  • Biznesowego – zidentyfikowanie źródeł przychodów, kalkulacja przychodów w stosunku do szacowanych kosztów
  • Analizy SWOT
  • Identyfikacji zagrożeń dla planowej realizacji projektu