Analiza potrzeb biznesowych
O kształcie rozwiązania IT i sukcesie Klienta często decyduje dobry początek. Nasza firma specjalizuje się w analizie procesów biznesowych, która polega na określeniu funkcjonalnego obszaru dla przyszłego systemu w oderwaniu od technologii. Celem analizy jest zdiagnozowanie i analiza poszczególnych procesów zachodzących w firmie i ich wymagań względem rozwiązania IT realizującego dany proces biznesowy. Finalnym efektem analizy wymagań biznesowych jest dokument opisujący wszystkie istotne potrzeby biznesowe Klienta. Na życzenie Klienta analiza może być poddana ocenie pod kątem słuszności oraz skuteczność opisanych procesów. Ocena zawierać może proponowane kierunki działań lub konkretne rozwiązania organizacyjno-strukturalne.

Ten etap prowadzenia projektu jest bardzo istoty. Nieznajomość dokładnych potrzeb klienta może powodować iż później podjęte działania mogą być mylne. Z powodu niedokładnych analiz w następnych etapach projektu mogą wystąpić nieprzewidziane zmiany. Dlatego aby uniknąć problemów ten etap projektu trzeba przeprowadzić z największą starannością.
Identyfikacja procesów biznesowych
Pierwszym zadaniem realizowanym procesów ramach podejścia procesowego do stanu obecnego firmy jest identyfikacja procesów biznesowych. Identyfikacja procesów biznesowych jest przeprowadzona w trakcie spotkań z pracownikami reprezentującymi poszczególne obszary działalności Firmy Klienta i przy ścisłej współpracy zespołu projektowego. Takie podejście pozwala na właściwą identyfikację procesów (odpowiadającą specyfice Firmy Klienta) oraz ogólne określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami, tym samym możliwe będzie stworzenie ich hierarchii. Jednocześnie jest ustalony szczegółowy harmonogram realizacji prac związanych z opisem procesów biznesowych obejmujący, kiedy i z kim dany proces będzie opracowywany. Na tym etapie prac konsultantom jest dostarczona szczegółowa struktura organizacyjna niezbędna dla opracowywania procesów.

Spotkania dotyczące identyfikacji procesów kończą się:
  • stworzeniem hierarchii procesów w formie elektronicznej (w bazie danych),
  • ustaleniem terminarzu realizacji prac,
  • odzwierciedleniem struktury organizacyjnej Klienta w bazie danych procesów.