Wdrażanie projektów informatycznych
Wdrażanie projektów it to moment, w którym najwięcej dowiadujemy się o błędach popełnionych w trakcie planowania i realizacji projektów it. To moment, w którym porównujemy to co zaplanowaliśmy z tym co zostało wykonanie. To czego oczekiwaliśmy z tym co rzeczywistoście wdrażamy do organizacji. To też proces wprowadzania nowych rozwiązań do firmy, a to co nowe, zazwyczaj wiąże się z oporem użytkownika. Na tym etapie wywiązują się dyskusje między klientem a zleceniobiorcą co określa koniec projektu, czy to co zostało przygotowane jest tym na co się umawialiśmy.
Szkolenia
Ważnym elementem wdrażania projektów jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania oprogramowania. Interesującym sposobem jest szkolenie użytkowników online. Uczestnicy otrzymują określone zadania do zrealizowania w aplikacji i w czasie rzeczywistym pracują nad ich wykonaniem. Daje to możliwość sprawdzenia w działaniu oprogramowania oraz zobaczyć jak użytkownicy radzą sobie z ich wykonania przy użyciu aplikacji. Można sprawdzić przyjazność interfejsu oraz zastosowanych rozwiązań.
Adaptacja projektów
Im projekt bardziej potrzebny organizacji tym łatwiej przebiega adaptacja projektu. Użytkownicy chętniej wykorzystują to narzędzie w swojej pracy. Przydatność projektu wynika z ilości potrzeb organizacji realizowanych przy jego użyciu oraz łatwości jego obsługi przez użytkowników. Nawet najbardziej przydatny projekt nie będzie wykorzystywany jeżeli nie przekonają się do niego pracownicy. Warto wspierać ten proces aktualizując oprogramowanie o zgłaszane przez użytkowników poprawki, można wprowadzić do organizacji zasadę zbierania nowych propozycji usprawniających działanie aplikacji.

W momencie kiedy zaczynamy wprowadzać rzeczywiste dane do programu projekt powinien być już zakończony, ale dopiero wtedy dowiadujemy się co rzeczywiście możemy zrobić a czego nie. Czasem są przeprowadzone testy aplikacji z wykorzystaniem fikcyjnych danych, które mogą pokazać możliwości programu przed przyjęciem projektu. Z drugiej strony powstaje lista zmian w aplikacji, których oczekiwaliśmy a nie zostały zrealizowane. Wynika z tego, że otrzymujemy co innego niż chcieliśmy. To powoduje, że wdrażanie projektów informatycznych jest najczęściej przeciągającym się w czasie etapem.
Analiza powdrożeniowa
Po zakończeniu wdrożenia warto przeprowadzić analizę realizacji projektu. Można ją przeprowadzać dwukierunkowo, analizować co wpłynęło na sukces jak i to co spowodowało porażkę. W wyniku otrzymujemy materiał (element zarządzania wiedzą), który może nam służyć podczas realizacji kolejnych projektów. Statystyki zebrane z wdrożenia projektów informatycznych pokazują, które elementy wpływają na osiągnięcie sukcesu, a które przyczyniają się do porażek.
Podsumowanie wdrażania projektów
Wdrażanie projektów informatycznych to moment, w którym zaczynamy korzystać z przygotowanego oprogramowania. Otrzymujemy efekt prac, które planowaliśmy i realizowaliśmy. W związku z tym, że to co otrzymaliśmy może różnić się od tego czego oczekiwaliśmy, etap wdrożenia często rozciąga się w czasie i generuje dodatkowe koszty. Warto na początku projektu dokładnie określić moment, w którym będziemy uważać projekt za zakończony.